Şirketimiz için kalite, müşteri beklentileri, fiyat – maliyet, zaman, uygulama
öncesi ve sonrası hizmetlerin kusursuz yerine getirilmesidir,
MAVİ CEPHE için kalite müşterilerin mamülden beklediği performansın fiyat-
maliyet, zaman, uygulama öncesi ve sonrası hizmetler gibi bileşenler
açısından optimum tatminidir,
MAVİ CEPHE de “KALİTE”, tüm çalışanların dengeli olarak paylaştığı
sorumluluktur,
Kalite hedeflerimiz müşteri istekleri ile şekillenir,
Şirketimizde kalite güvence sistemi kusurlu üretimin ayıklanması değil,
kusursuz üretime ulaşma çabasıdır,
Şirketimiz için kalite, ulaşan ve korunan bir düzey değil, koşullara göre
yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir,
Kalite, şirketimiz geleceğinin güvencesidir.
Kalite, geleceğe güvenle bakabilmemizin kolektif çalışma ile; verimlilik
sürekli gelişimle sağlanacağını tüm çalışanlarımıza yerleştirmektir.