Alüminyum nedir? 

Sembolü Al ,atom numarası 13 olan ve manyetik olmayan bir metaldir.Normal koşullarda suda çözünmeyen bu metal  yer yerkabuğunda  oksijen ve silikondan sonra en bol bulunan elementtir.Dünyanın katı  yüzeyinin ağırlığının %8’ini oluşturur ve genellikle  serbest metal olarak bulunmaz onun yerine 270 farklı mineral ile birleşik rastlanır.Alüminyumun en büyük avantajı  aşınmaya dayanıklılığı ile birlikte hafif olmasıdır.Aşınmaya karşı dayanıklılığı hava ile temasında yüzeyinde oluşan çok ince alüminyum oksitin daha fazla oksitlenmeye engel olduğu içindir.Saf alüminyumun sağlamlığı 7-11 Mpa (1 Pa ≡ 1 N/m2) iken alaşımları 200 MPa ila 600 Mpa’ya kadar sağlamlık sağlar.En sağlamı bakır alaşımlı olanlardır.Dünyanın yıllık alüminyum üretimi 40 milyon tona yakındır. 

Alüminyumun ilginç tarihi
Saf hali zor bulunan (volkanik püskürmelerde bulunmak gibi ) alüminyuma bir zamanlar altından daha fazla değer verilmiştir.Örneğin Napoleon III özel misafirlerine alüminyum kaplarda ziyafet verirken sıradan misafirlerine altın malzemelerle sunum yapıyordu.( S Venetski (July 1969). ""Silver" from clay" Metallurgist 13 (7): 451-453.) Eski yunan ve romalılar alüminyum tuzlarını kanayan yaraların kanamasını durdurmak  için kullanmışlardır. 1827’deFriedrich Wöhler saf alüminyumu izole eden ilk kişi olarak tanımlanmakla birlikte bazı kaynaklara göre ondan iki yıl önce Hollandalı fizikçi Hans Christian Orsted  de ilk bulan kişi olarak gösterilmektedir. Yapı malzemesi olarak ilk defa 1895’te Avusturalya ,Sidney’de başkanlık binasında kullanılmıştır. 

Alüminyum ve Kullanım Alanları
Saf olarak veya alaşımları ile başta yapı sektöründe olmak üzere taşıma ile havacılık ve uzay sektörülerinde yaşamsal önemdedir.Ayrıca toz halinde gümüş rengini tam olarak veren nadir metallerden olması nedeniyle boya malzemesi olarakta  kullanılır.Yine görünür ışıkta altın ve gümüşten daha parlaktır.İyi bir sıcaklık ve elektrik iletkenidir öyle ki süper iletken yapımında kullanılmaktadır.Kısaca özetlemek gerekirse:-Ulaşım (otomobiller,uçaklar,kamyonlar,demiryolları,gemiler,bisikletler)-Paketleme(konserve kutuları ve yiyecek saklama folyöleri)-İçme suyu elde etme (zararlı içeriğin arındırılması)-Yapı sektörü (pencere,kapı,kaplama,kablolama)-Mutfak aletleri ve bıçak yapımında-Enerji taşıma-Bilişim(Transistör ve cpu üretimi)-Boyama (toz halinde) 

Alüminyum ve sağlık
Bilimsel makalelere göre deney hayvanlarına verilen yüksek dozda alüminyumun belirgin bir toksik etkisine rastlanmamıştır.İhmal edilecek derecede az bir miktarı bağırsaklar tarafından emilmiştir.Yine insanlar üzerinde bilinen toksik bir etkisi bulunmamaktadır. Bazı Alzeimer hastalarının beyninde daha yüksek oranlarda alüminyum elementine rastlanması üzerine son zamanlarda bu hastalık ile bir bağlantısı olup olmadığı üzerine çalışmalar yapılmıştır.Alüminyumun beyne nasıl geldiği tam olarak tespit edilememekle birlikte yemek saklamada kullanılan alüminyum folyölerin veya tencerelerin bu yüksek miktarda birikime neden olduğunu sonucuna ulaşılmamıştır.(Utah State Universitesi,Georgia C. Lauritzen)Bilim tüketici seviyesinde alüminyum ürünlerinin bazı alerji vakaları dışında zararı olduğuna dair kanıt olmadığını belirtmesine rağmen özellikle üretimde eşik derecesi bilinmeyen miktarda  toz alüminyumun solunmasının böbrekleri olumsuz etkileyeceği bilinmektedir.

Dünyada Alüminyum Piyasası
En çok alüminyum tüketen ülkeler:

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Japonya
 • Çin
 • Almanya
 • Fransa
En çok alüminyum üreten ülkeler:
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Rusya
 • Kanada
 • İngiltere
 • Çin
Alüminyum piyasasını belirleyen borsalar:
 • Londra Metal Borsası (LME)
 • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
 • Shanghai Futures Exchange (SHFE)
 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)